Integritetspolicy Dragstedt & Ortlieb fastigheter AB / DO WORK SPACE

Integritetspolicy
Vi värnar om din personliga integritet och genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd.
Bestämmelserna för personuppgifter gäller både för Dragstedt & Ortlieb fastigheter AB

Så här kan du kontakta oss
Dragstedt & Ortlieb fastigheter AB är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som samlas in om dig i samband med intresseförfrågan eller andra sammanhang då du är i kontakt med oss.

Våra kontaktuppgifter:
Dragstedt & Ortlieb fastigheter AB
Att: Personuppgiftsansvarig
Blästergatan 3
432 32 Varberg

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på hej@doworkspace.se

Vilka uppgifter sparar vi om dig?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag eller då du självmant lämnat över dem. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:
• Namn
• Adress
• E-postadress
• Telefonnummer
• Personnummer
• Fotografier

Hur får vi dina personuppgifter?
De personuppgifter vi behandlar är de uppgifter som du har lämnat till oss eller som vi har samlat in från dig eller en tredje part.
Om du har gjort en förfrågan till oss så har du lämnat ditt samtycke till att vi behandlar de uppgifter som du har lämnat till oss för att vi ska kunna föra en kommunikation med dig och besvara din förfrågan.
Om du besöker vår hemsida kan vi även automatiskt samla in personuppgifter via hemsidan, till exempel information om din IP-adress. Det gör vi för att kunna utveckla och underhålla den så att den hela tiden fungerar på bästa sätt och ger den information som eftersöks.
Som nämnts ovan är det vanligaste att vi behandlar dina uppgifter enligt någon av de rättsliga skäl som finns. Men ibland behövs i stället ett samtycke från dig.
Om du har samtyckt till att få information från oss behandlar vi dina kontaktuppgifter för detta ändamål under en längre period. Samtycken kan närsomhelst återkallas och vi kommer då att radera samtliga uppgifter om dig som vi inte måste spara av lagliga skäl.
Återkallar du ditt samtycke kan det innebära att du inte längre får all information från oss och att vi kan få svårt att leva upp till det du förväntar dig från oss i de skyldigheter vi har.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi behandlar dina uppgifter i den mån behandlingen är nödvändig för att följa tillämplig lagstiftning, myndighetsbeslut och eventuella andra rättsliga förpliktelser. Till exempel sparar vi uppgifter om ditt avtal med oss i den utsträckning det är nödvändigt för att följa gällande bokföringslag.
När vi har fått dina uppgifter förvarar vi dem säkert! Vi tar förtroendet från dig på stort allvar och gör allt för att dina uppgifter ska vara säkra. Vi skyddar samtliga uppgifter med både tekniska och organisatoriska rutiner. Vi säkerställer att endast personal med rätt behörighet har tillgång till dina uppgifter. Vår personal är utbildad för att ta din integritet på högsta allvar.

Vill du veta vad vi har och till vem vi lämnar dem vidare?
Du kan när som helst be att få ta del om de uppgifter vi har sparat om dig. Vi har en standardiserad modell för att hämta fram dina uppgifter. Vi lämnar inte dina uppgifter visare till annan part.